Site, programma, voorstellingen, ...: We horen graag uw mening!
 

.: HOME :.

Welkom bij Filmclub Zottegem vzw
Al 60 jaar een venster op mensen!

2012: Jubileum 60 jaar Filmclub Zottegem

Start van de DIGITALE PROJECTIE bij CC ZOETEGEM
vanaf dinsdag 4 september 2012

Als bekroning van het 60-jarig bestaan en van 40 jaar intense filmwerking van Filmclub Zottegem, bood de Stad Zottegem aan de jubilerende Filmclub een Academische Zitting aan in de Raadszaal van het Kasteel van Egmont, op zondag 2 september 2012 om 10u15. Meteen een eerbetoon voor de bepalende rol die Filmclub als cultureel ankerpunt speelde in het cultureel leven van de stad. Filmclub was, vooral sinds 1972, een essentieel scharnier in de meer dan honderdjarige filmtraditie van Zottegem, opgestart in 1904.

Samen met historicus Danny Lamarcq, tevens cultureel attaché van de Egmontstede, schreef Film-clubvoorzitter Jan Van den Bussche hierover een jubileumboek onder de titel : “Van Buurtbioscoop tot Filmclub: 100 Jaar Film in Zottegem“ (2002).

Naast de drie na-oorlogse commerciële filmzalen, die in de jaren ’60 allen hun deuren sloten wegens de opkomst van de televisie, startte de Culturele Kring in 1952 met oocasionele vertoningen binnen haar voordrachten-pakket. De eerste vertoning werd georganiseerd met Studentenclub Zwalmlandia. In 1972 kreeg de huidige voorzitter, Jan Van den Bussche, de opdracht om als leerkracht, vanuit het vak filmesthetica, de belangstelling voor de betere film, via de Filmclub van de Culturele Kring, stevig uit te bouwen voor jongeren en volwassenen.

Initiatieven

Het was de start van een gerichte, gevarieerde kwaliteitsprogrammatie die sinds 1976 een onafhankelijke koers voerde. Dankzij een sterk verhoogde vertoningsfrequentie (van 3 naar 24 filmavonden), talloze extra-initiatieven en 7 Lustrumvieringen, wekte Filmclub Zottegem gaandeweg veel belangstelling en werden sindsdien zowat alle aspecten van het filmmedium belicht: van Camera Obscura en Laterna Magica, over fotografie en multivisie diaporama, de stichting en uitbouw van KIFI-Zottegem (1975-1990), panelgesprekken (‘van conceptie tot realisatie’) en een colloquium over ‘Film in Vlaanderen, Dagen van de Animatiefilm, Gala van de Documentaire film, de Film-Happening, Slagkracht van het Beeld, Dag van het Licht/Dag van de Camera, Dag van de Klassieke Film, tentoonstellingen (o.a. van filmaffiches en over ‘Daens in de Fabriek’, ‘Raoul Servais, portret van een schilder-cineast’), ‘Spaanse Avonden’, ‘The Movie Box’, de Provinciale Dagen van de Vlaamse Film, Openluchtfeesten Zottegem Filmstad, Movie Drive In ‘Under the Stars’, en 8 filmconcerten o.a. met het Brussels Jazz Orchestra (‘Piccadilly’), Kadril(‘That’s all, Folks!') en Young Blindman (Steamboat Bill Jr. –saxofoonconcert). Ook de jaarlijkse medewerking, sinds de start, aan Culturele Weken, Bevrijdingsfeesten en Weken van de Verdraagzaamheid alsook de talloze samenwerkings-verbanden met zowat alle Zottegemse socio-culturele verenigingen verdienen meer dan een vermelding. Dit alles bovenop de 24 vertoningen van het gevarieerde jaarprogramma van Filmclub Zottegem, een ‘Huis van vertrouwen’ op filmgebied. De Vlaamse kwaliteitsfilm stond steeds vooraan in de belangstelling van Filmclub Zottegem: de lijst Eregasten die hun film persoonlijk kwamen voorstellen, is indrukwekkend. De inzet en gedrevenheid van het Filmclubbestuur sloeg gensters. Zo werd ook ‘Dinsdagavond, Filmclubavond’ een begrip en een ontmoetingspunt in Zottegem en in de regio, veertig jaar lang. Filmclub Zottegem groeide zo uit tot een permanent cultuur-initiatief dat Zottegem op de socio-culturele kaart van Vlaanderen zette.

2012: Digitaal

Toen het duidelijk werd dat, vanaf 2012, de 35-mm film definitief voorbij gestreefd was en ‘digitale projectie’ de enige uitweg was om het kwaliteitsaanbod op filmgebied technisch te verzekeren, kon enkel de Stad Zottegem die waarborg bieden. In 1992 nam ze reeds de voormalige buurtbioscoop ‘Chaplin’ over om er het Stadstheater Rhetorica in te huisvesten. In 2012 installeert de Stad de ‘digitale infrastructuur’ om de Zottegemse filmtraditie te verankeren, en kwaliteitsfilms, dicht bij huis, aan erg democratische inkomprijzen aan de bevolking aan te bieden. In deze evolutie blijkt Filmclub Zottegem een onvervangbare schakel, vermits, sinds 1992, bovendien geen enkele commerciële filmzaal nog overbleef. Filmclub, heeft al die tijd, 40 jaar lang, de filmbelangstelling wakker gehouden, met tal van originale filminitiatieven en kwaliteitsfilms uit het internationaal filmaanbod, als een venster op de wereld. Een parcours om fier over te zijn!

Toekomst

Vanaf dinsdag 4 september 2012, organiseert CC ZOETEGEM, in opvolging van Filmclub Zottegem, de Zottegemse filmavonden in Stadstheater Rhetorica. Digitaal! Een historisch gebeuren voor Zuid-Oost-Vlaanderen, een unieke kans om te genieten van de beste films, in de beste omstandigheden, met de beste filmtechnologie! En om, nadien, gezellig na te kaarten in de buurt. Filmclub Zottegem heeft zijn socio-culturele rol alle eer aangedaan en wenst CC Zoetegem alle succes toe bij de verdere ontplooiing van het cultuurprogramma van CC ZOETEGEM, waarvan film voortaan het speerpuntproject is. Vanaf 4 september 2012 is CC ZOETEGEM voortaan uw gastheer voor uw digitale filmgenoegens in de Egmontstad!

Filmclub Zottegem wenst alle filmliefhebbers veel filmplezier en zal de filmprogrammatie van CC ZOETEGEM blijven ondersteunen: daarom zal u, voor bijkomende filminformatie, nog steeds terecht kunnen op deze site. Omdat kwaliteit belangrijk is en blijft voor mensen onderweg. Graag tot weerziens!

Met oprechte dank voor uw trouwe belangstelling,
Namens de Raad van Bestuur van Filmclub Zottegem vzw,
Jan Van den Bussche,
Voorzitter (1975-2012)

ARCHIEF EN FOTO'S 

De fotogalerie toont u de aangename sfeer tijdens het bezoek van de filmploegen van zo goed als elke Vlaamse film op ons programma.

EXTRA

Kondig jouw filmactiviteit, culturele site, ... aan. 
 

CONTACT

Contacteer Filmclub Zottegem voor jouw suggesties, opmerkingen, bijdragen.

 

Laatste nieuws

Programma 2012-2013 Deel 1

De filmploeg op bezoek

Eregasten Filmclub Zottegem

Een indrukwekkend overzicht!

LOFT
Foto's van een prachtige avond met een groot deel van de crew.
loft, erik van looy, bart de pauw, wine dierickx, maaike cafmeyer, marie vinck, ann miller, dirk roofthooft,


PICCADILLY
Download de flyer (PDF)
Bekijk enkele foto's en lees het verslag

Resultaten Enquête Filmclub
Resultaten in grafieken

Promotiefilmpjes

Beluister ook de andere interviews en bekijk foto's van onze vorige evenementen!

 

PROGRAMMA 2012-2013

 

Ook te raadplegen bij CC Zoetegem

Jubileumboek

100 jaar film in Zottegem

Wie nog even wil nagenieten van ons jubileumjaar, 50 jaar FC Zottegem, of wie ons nog niet kent en heel nieuwsgierig is naar de wondere wereld van FC Zottegem, kan terecht op deze site of kan alles lezen over de voorbije 50 jaar in het boek '100 jaar film in Zottegem ...' dat u nog steeds kan bestellen via:

rekening 001 – 2386380 - 62
van Filmclub Zottegem vzw,
p/a H. Frère-Orbanlaan 508
9000 Gent

met de vermelding “Jubileumboek, 100 Jaar film in Zottegem: van buurtbioscoop tot Filmclub”

Dit boek, met 200blz, formaat 29.7 x 21 cm met zachte kaft, bevat 80 illustraties en kost € 18,00 excl. € 4,00 verzendingskosten.

Doorblader het jubileumboek online.

Voor meer informatie:
Secretariaat Filmclub Zottegem vzw
Tel. en fax: 09 224 25 68
E-mail